Månedlige salgstal for elbiler i Danmark

Antallet af elbiler fordobledes i Danmark fra 2013 til 2014. Elbilen udgør endnu en marginal andel af nysalget, men siden markedsintroduktionen af moderne elbiler i 2009 er salget steget støt.