Dansk Elbil Alliance mener

Biltransporten er energipolitikkens smertensbarn. Danmarks energiforbrug på vejene er steget 17 procent siden 1990 – og udgøres af ca. 95 pct. olie. I samme periode er bilernes CO2-udledning steget støt, fordi energieffektiviseringer i motorerne opvejes af voksende transportarbejde. Vi skal arbejde målrettet på at nedbringe forurening, støj og CO2-udledning fra bilerne. Elbiler er løsningen.

Dansk Elbil Alliance arbejder målrettet på at nedbringe Danmarks afhængighed af olie og sænke udledningen af CO2 fra transporten. Her er elektrificering en vigtig del af løsningen.
 
Danmark bør være foregangsland for elbiler og udnytte synergien mellem energi- og transportsektoren. Det kan skabe et nyt vækst- og eksportpotentiale, som vi har hårdt brug for i disse år.
 
Transportsektorens drivmidler skal i år 2020 være baseret på 10 procent vedvarende energi. Samtidig skal Danmark finde svar på, hvordan vi bliver mere energieffektive og indpasser mere VE.
 
Dansk Elbil Alliance mener, at en storstilet satsning på elbiler er en del af svaret på denne udfordring.
 
Infrastrukturen på plads
Takket være en række private virksomheders store investeringer har den offentlige ladeinfrastruktur i Danmark nået kritisk masse. Der står i dag hurtigladere langs motorvejs- og landevejsnettet fra Rødby til Skagen. Det tillader elbiler at køre frit over hele landet.
 
I alt har private virksomheder investeret mere end 2 mia. kr. i opbygning af infrastruktur og marked for elbiler i Danmark. Vi ser i dag en støt vækst i salgstal og aldrig har så mange bilmærker tilbudt så attraktive modeller. Elbilen er klar til at indtage de danske veje.
 
Behov for klar politisk kurs
Men hvis elbilens spirende succes skal fortsætte, kræver det et stabilt politisk miljø og fortsat opbakning. Den nuværende situation er desværre alt andet end forudsigelig. Elbilerne er fritaget for registreringsafgift hele 2015. Men der er ingen klarhed for, hvordan elbilen beskattes herefter – eller for, hvordan elbilen i fremtiden skal indfases i afgiftssystemet. Det betyder stor usikkerhed for investeringer og truer med at sætte elbilmarkedet i stå.

Dansk Elbil Alliance mener, at der er et akut behov for en politisk løsning, der skaber klarhed for elbilens afgiftsvilkår, både på kort og lang sigt.