Om os

Dansk Elbil Alliance er brancheorganisationen for danske virksomheder med direkte kommerciel interesse i elbilers introduktion i Danmark.

Vi skal arbejde målrettet på at nedbringe forurening, støj og CO2 udslip fra bilerne. Elbiler er løsningen.

Alliancen består af medlemsvirksomheder fra hele værdikæden for elbiler, herunder energiselskaber, komponentleverandører, operatører af ladeinfrastruktur, elbilproducenter, vidensinstitutioner og virksomheder, der bruger elbiler.

Dansk Elbil Alliance afholdt stiftende generalforsamling 3. november 2009 og har siden arbejdet for at skabe gunstige rammer for elektrificering af vejtransporten i Danmark. På siderne nedenfor kan læses mere om vores arbejde. Dansk Elbil Alliance ønsker en tæt åben dialog med presse og anden offentlighed om elbiler i Danmark og udland. Kontakt os derfor meget gerne med spørgsmål o.a.

Dansk Elbil Alliance mener:

  • Vi skal arbejde målrettet på at nedbringe forurening, støj og CO2 udslip fra bilerne. Elbiler er løsningen.
  • Vi skal vise hele verden, at det danske energisystem gør det attraktivt at udvikle og sælge elbiler her.
  • Alle elbiler – lette som tunge – skal fritages for registreringsafgift, indtil der er skabt et effektivt marked.
  • Derefter skal forskellen mellem afgiften på el og benzin afspejle elbilens overlegen miljømæssige performance.
  • Hvis Danmark indfører kørselsafhængige afgifter skal vi (som i Norge og England) gøre det attraktivt for bilisterne at køre elbil.
  • Firmaer skal betale en bilafgift, der afhænger af CO2-belastning. Firmaet har i dag ingen motivation til at vælge klima- og miljøvenlige biler.
  • Danmark skal aktivt føre en grøn transportpolitik hjemme og fremme grøn transport ude, f.eks. i EU.